EXAMENBUREAUS
Belastingdienst Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
NGS Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
Nederlandse orde van advocaten Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
NEVI Examens Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
NIPEX Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
SVH Start examen
Optimum
Hulpmiddelen en Bijlagen Demo examens Contact Inloggen administratie
TOETSLOCATIES
COEL
Eureka (COEL)
WAT IS TOETSCENTRA?

Contactgegevens Belastingdienst

Belastingdienst Academie
SSO Organisatie & Personeel
Tiberdreef 12-24
3561 GG Utrecht

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen/Bijlagen Mag gebruikt worden bij examen
 • Wettenbundel "Basisopleiding Opsporingsambtenaar" van Sdu Uitgevers editie 2023/2024 (zonder toelichtingen en annotaties) in Pocketvorm (A5 formaat).
Gekleurde markering is toegestaan.
Daar waar een Wet of andere regelgeving volgens de inhoudsopgave start, mag een beschreven tabje gebruikt worden met de vermelding van die Wet of regelgeving.
Dus alleen AAN HET BEGIN van elke Wet of andere regelgeving mag een beschreven tabje aangebracht zijn.
Voor het overige mogen alléén tabjes worden gebruikt die niet zijn beschreven.
BOA basis toets Formeel strafrecht
BOA basis toets Materieel strafrecht
BOA basis toets Proces-verbaal
BOA bijscholing toets Formeel strafrecht
BOA bijscholing toets Materieel strafrecht
BOA bijscholing toets Proces-verbaal
BOAplus Douane Formeel Strafrecht
BOAplus Douane Materieel Strafrecht
Formeel Strafrecht
Formeel Strafrecht AOA
Formeel Strafrecht BOA
Formeel Strafrecht NLA
Materieel Strafrecht
Materieel Strafrecht AOA
Materieel Strafrecht BOA
Materieel Strafrecht NLA
PV BOD'en basis (filmpje)
PV BOD'en basis (filmpje) NLA
PV Douane Plus
PV Douane basis (filmpje)
Proces Verbaal
Proces Verbaal (FIOD)
Hulpmiddelen/Bijlagen Mag gebruikt worden bij
 • Earphones worden tijdens het examen aan u verstrekt.
BOA basis toets Proces-verbaal
BOA bijscholing toets Proces-verbaal
PV BOD'en basis (filmpje)
PV BOD'en basis (filmpje) NLA
PV Douane basis (filmpje)

DEMO examens Belastingdienst

DEMO Formeel en Materieel Strafrecht DEMO PV Douane Plus

Contactgegevens NGS

Professor Bronkhorstlaan 26
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 088 - 730 85 00 (ma-vr 8.30 - 17:00 uur)
Email: info@ngsmassage.nl

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Er zijn geen examens waarbij hulpmiddelen zijn toegestaan

DEMO examens NGS

Voorbeeld vragen NGS sportmasseur Voorbeeld vragen NGS wellnessmasseur

Contactgegevens Nederlandse orde van advocaten

e-mailadres: servicedesk@citrusandriessen.nl

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen/Bijlagen Mag gebruikt worden bij examen
 • Rekenmachine;
 • Woordenboek;
 • Het is toegestaan om in de wettenbundel tekst te onderstrepen, markeringen te maken, tabs aan te brengen of verwijzingen naar andere wetsartikelen te hebben. U mag alleen nergens tekst toevoegen;
 • (Doorschijnende) Tabbladen zijn toegestaan, mits onbeschreven;
 • Post-its zijn niet toegestaan.
Basistest beroepsopleiding advocaten

DEMO examens Nederlandse orde van advocaten

Demo Basistest

Contactgegevens NEVI Examens

Arnhemse Bovenweg 160
3708 AH Zeist
telefoonnummer: 088 - 33 00 700
e-mailadres: examens@nevi.nl

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Deze zijn continu digitaal aanwezig voor raadpleging vanuit het examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Overzicht bijlagen en hulpmiddelen examens per 1 januari 2023
Naam examen Digitaal exemplaar van onderstaande bijlage is beschikbaar tijdens het examen. Een (digitale) rekenmachine is toegestaan en is aanwezig op de toets locatie.
NEVI PRIVAAT
Inkoopproces basis deel 2 Formuleblad Inkoopproces basis deel 2 Ja
Inkoopproces gevorderd privaat deel 2 Nevi Bundel Voorbeelden Inkoopproces gevorderd privaat - deel 2 Ja
NEVI PUBLIEK
Inkoop en aanbesteden basis Zakboek Aanbestedingswet (examenbundel) Ja
Inkoop en aanbesteden gevorderd (deel 1 en 2) Nevi Informatiebundel Aanbestedingswet Ja
Uitvoeren van onderhandse procedures Zakboek Aanbestedingswet (examenbundel) Ja
Inkoopproces publiek (deel 1 en 2) Nevi Informatiebundel Aanbestedingswet Ja
Inkoop en aanbesteden in de publieke sector (deel 1 en 2) Nevi Informatiebundel Aanbestedingswet Ja
Toelatingsprocedure Nevi 2 publiek Nevi Informatiebundel Aanbestedingswet Ja
Bij vragen: examens@nevi.nl of 088-33 00 700
Toekomstige wijzigingen worden doorgevoerd in deze portal en de startschermen, welke leidend zijn.

DEMO examens NEVI Examens

Demo examen Algemeen - Optimum Assessment Player

Contactgegevens NIPEX

Oude Nieuwveenseweg 113 B
2441 CT Nieuwveen
Emailadres: info@nipex.nl

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen/Bijlagen Mag gebruikt worden bij examen
 • Een niet-programmeerbare rekenmachine
Middle Management C - Financieel Management & Verandermanagement

DEMO examens NIPEX

Demo examen

Contactgegevens SVH

Röntgenlaan 35
2719 DX Zoetermeer
telefoonnummer: 088 050 1500

Hulpmiddelen en Bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Er zijn geen examens waarbij hulpmiddelen zijn toegestaan

DEMO examens SVH

Demonstratietoets SVH

Wat is toetscentra?

Toetscentra.nl komt tegemoet aan de wens van de examenkandidaten om onafhankelijk van tijd en plaats examen te kunnen doen.
Toetslocaties

Om dit te realiseren heeft Optimum Assessment een samenwerkingsverband opgezet tussen een aantal examenorganisaties en diverse toetslocaties.

Momenteel kunnen examenkandidaten van de deelnemende examenorganisaties diverse examens via Internet maken op verschillende plaatsen in Nederland. Het examen wordt onder toezicht afgenomen op één van de toetslocaties.

De toetslocaties beschikken over toetsplekken met computers waar het examen via Internet, onder toezicht wordt afgenomen.

Huis- en gedragsregels toetslocaties

Voor de examenkandidaat is het een vereiste dat:

 • Men bekend is met het gebruik van en computer;
 • Men zich moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;
 • Men 15 minuten voor aanvang aanwezig is.

Voordelen voor een examenkandidaat zijn:

 • Het resultaat van het examen is direct bekend;
 • Flexibele examentijden;
 • Korte inschrijfperiode en geen wachttijden;
 • Examenkandidaat kan een toetslocatie dichtbij huis kiezen waardoor de reistijd aanzienlijk wordt verkort.

Indien de kandidaat geslaagd is, ontvangt hij/zij op korte termijn het certificaat/diploma van de examenorganisatie.

Examenorganisaties:

Aanmelden voor een examen kan door contact op te nemen met de betreffende examenorganisatie.

Belastingdienst
Lindenhaeghe
Nederlandse orde van advocaten
NEVI Examens088 - 330 07 00
NIPEX085 - 020 11 55
SVH088 - 050 1500

Bent u als examenorganisatie geïnteresseerd in dit initiatief?
Of heeft u als toetslocatie interesse, neem dan contact op met de Servicedesk van Optimum Assessment 013 - 52 99 166 of stuur een e-mail naar servicedesk@optimumassessment.com.